SPORTOVNÍ PROHLÍDKY

 

Pokračujeme v absolvování sportovních prohlídek, které jsou nutnou součástí povinného vyšetření sportovce. Sportovní prohlídka obsahuje část anamnestickou, kde se zhodnocuje případné riziko plynoucí z dědičných poruch, část vyšetřovací, ve které lékař zhodnotí držení těla, dále stetoskopem vyšetří dechové funkce. Hráč se zváží a změří se jeho aktuální výška. Vleže na zádech se změří tlak a EKG, poté si hráč přesedne na kolo a vyšetření postupuje při stupňující se zátěži na kole a to až do maxima.

Vyšetření je nutné pro odhalení vážnějších srdečních vad a snižuje tak riziko tzv. náhlého úmrtí při sportu. Každý sportovec by jej měl absolvovat 1 x ročně. Vyšetření zařizuje a hradí akademie.