Tuřanské slavnosti

 

V sobotu 22.9.2018 se v Tuřanech, kde sídlí naše kmenová škola Měšťanská, konaly Slavnosti tuřanského zelí. Na programu se podílela ZŠ Měšťanská, kdy si postupně připravili představení žáci prvního stupně následované představením nového pana ředitele ZŠ Měšťanská pana Petra Opletala. Toho vyzpovídala moderátorská dvojice Jan Tománek s Janem Onderem. Řeč byla o škole a také o jejím zapojení do projektu regionálních fotbalových akademií. K tomuto tématu byl přizvaný i šéftrenér RFA Brno Martin Janás, který tak mohl přiblížit tuřanské veřejnosti podrobnosti o regionálních akademiích. Aby nebylo představování pouze teoretické, připravili si hráči RFA ukázku svých dovedností v krátkém programu. Mimo fotbalové umění předvedl Martin Kovařík i gymnastickou průpravu v podobě několika salt vzad. Na závěr fotbalové části přišli dva bývalý výborní ligový hráči, kteří patří do nedávné historie brněnského fotbalu. Jedním byl Patrik Siegl a tím druhým nemohl být nikdo jiný než Petr Švancara.

Všichni přítomní si perfektně připravený program od začátku do konce užili.

Velké ocenění patří hráčům RFA:

Radkovi Janderkovi s Jirkou Ulrichem, kteří se celý den věnovali soutěžím, které byli součástí programu

Martinovi Kovaříkovi, Damiánu Strnadovi, Janu Novákovi a Martinovi Zivčákovi, kteří předvedli svoje dovednosti.

Velké poděkování patří pořadatelům a radnici za prostor, který RFA na této akci dostala.
Martin Janás