Co znamená ukončení akademického roku z pohledu fyzioterapeuta

Jako vždy vyžaduje konec akademického roku hodnocení. Fyzioterapeutů se to týká také a tak všichni fyzioterapeuti RFA mají za úkol odevzdat statistiku zranění a hodnocení zdravotního stavu hráčů, kteří v režimu akademie končí – tedy studentů deváté třídy. Veškeré informace jsou zpracovávány a evidovány Fotbalovou asociací České republiky.

V hodnocení zdravotního stavu hráčů uvádíme počet tréninků, které daný hráč neabsolvoval a to buď z důvodu zranění, nebo nemoci.

Jako další informace jsou uváděny:

  • pokud byl hráč zraněn, tak typ zranění
  • stav výživy (výsledky získané z přístroje InBody) a vývoj hodnot v času
  • výsledky kondičních testů (rychlost, síla, flexibilita) a jejich vývoj v času

Výsledný protokol se tak velice podobá dokumentu, který obdrželi rodiče při Hodnocení sportovních tříd.

Evidence se provádí z toho důvodu, aby bylo možné rychle výsledky dohledat, pokud by hráči pokračovali v jiném klubu, než je navazující Klubová akademie, která se u brněnské akademie týká Zbrojovky. Nový fyzioterapeut se tak na vyžádání dostane k přehledu, s čím byl hráč v minulosti léčen a jaká jsou jeho silná a slabá místa. Cílem je zkvalitnění péče o hráče a lepší prevence vzniku zranění.

Statistické hodnocení pak obsahuje zranění a jejich výskyt v daném měsíci na dané akademii. Slouží k evidenci dat, ze kterých je možné určit náročné časové období, kdy je žádoucí preventivně snížit tréninkovou zátěž a snížit tak vznik nových zranění.

 

RFA graf