VYŠETŘENÍ HRÁČŮ FYZIOTERAPEUTEM

V září probíhá mimo sportovních prohlídek také další testování našich akademiků. Toto je prováděno fyzioterapeutem dle protokolu Kineziologického rozboru. V tomto vyšetření se provádí diagnostika slabých míst sportovce, aby bylo možno nastavit správnou hladinu zátěže. Provádí se vyšetření statické (napři. ve stoji nebo vleže) a také dynamické – dřepy, podřepy na jedné noze apod. Hodnotí se tedy nejen anatomické nastavení (např. chodidla, držení zad aj.) ale i schopnost reakce na zátěž. Další testování čeká kluky na přístroji InBody.