PF 2020

Vážení rodiče a přátelé,
dovolte mi, abych Vám, jménem celého realizačního týmu Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje, popřál radostné svátky plné klidu a pohody. Přejeme Vám hodně zdraví, štěstí, osobních i sportovních úspěchů.
Zároveň Vám děkujeme za přízeň v roce 2019 a těšíme se na další spolupráci v roce nadcházejícím.
Se srdečným pozdravem
Realizační tým RFA JMK